Veilige plek

De Koer zet vanaf dit jaar ook in op het creëren van een veilige festival-plek. Iedereen moet zich welkom en veilig voelen in onze stad en op ons festival. We verwelkomen je ongeacht je gender, seksuele oriëntatie, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, status of religie. Je bent welkom als persoon. Wij nemen intimidatie of discriminerend gedrag zeer serieus. 

Een veilige(re) plek creëren begint ook bij ieder individu en is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als bezoeker beslis jij in de eerste plaats met welke houding je naar het festival komt en hoe jij bijdraagt aan de algemene sfeer op het festival.

 

Achter de schermen van De Koer werken wij aan het verhogen van de veiligheid van onze bezoekers, bewust zijn van de mogelijke problematiek, preventie en "harm reduction". Daarnaast nemen leden van de organisatie en crew deel aan een opleiding over intimidatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, spiking, harm reduction en EHBO. Om deze zaken toegankelijker te maken, zullen mensen van onze crew herkenbare kledij dragen. Aarzel niet om hen aan te spreken!

 

Vorming Pimento

Op 16/06 organiseert De Koer samen met de dienst preventie van de stad Mechelen en Pimento een vorming voor Horeca medewerkers omtrent veilig uitgaan. De opleiding duurt 2u (19u-21u) en is gratis toegankelijk voor iedereen. Er zijn wel maar 20 plaatsen, dus inschrijven is verplicht via deze link: Inschrijven

 

 

Praktisch

Samen met de stad Mechelen zetten we mee in op het project “Vraag naar Angela”. Dit project houdt in dat er specifieke signalisatie en sensibilisering komt rond grensoverschrijdend gedrag en dat bepaalde medewerkers op het festival een gerichte opleiding krijgen om hier mee om te gaan. Het is belangrijk dat elk individu zichzelf kan zijn zonder zorgen. Spreek dus gerust iemand van onze crew aan bij ongepast gedrag van een mede bezoeker. Dat gaat niet alleen over ongewenste intimiteiten, maar evengoed over pestgedrag, racisme of discriminatie. "Angela" is het codewoord. Vraag naar "Angela" aan de bar, kassa of aan een medewerker om ongewenst gedrag en problemen te melden. 

 

Ten tweede zal er een samenwerking met Safe & Sound worden opgezet omtrent gehoorschade, alcohol- en druggebruik en veilig vrijen. Dit moet helpen het gebruik en de consumptie veiliger te maken door bezoekers op een correcte manier te informeren. Heb je vragen hierover? Safe & Sound zal aanwezig zijn op het festival op zaterdag. Aan hun medewerkers zal je met al je vragen over deze onderwerpen terecht kunnen of je kan nuttige informatie hierover vinden aan hun stand op het terrein. 

 

Als laatste zet de Koer ook in om samen met de stad gratis drinkwater te voorzien. Wij geloven dat gratis drinkwater een basisrecht is van elke mens. Dat wil zeggen dat het dus ook makkelijk toegankelijk moet zijn. Aan de sanitaire zone zullen wij een grote handwas container voorzien met verschillende kranen met drinkbaar kraantjes water.